Vang món quà từ Thiên Chúa

Cùng Hầm Vang An Khang khám phá 14 dẫn chứng từ Kinh Thánh giúp bạn khẳng định vang là món quà tuyệt vời từ Thiên Chúa

Trước khi đọc bài viết dưới đây, Phúc âm Ephesians 5:18 nhắc bạn “chớ có say rượu”. Vì vậy:

Hãy dùng vang một cách thông thái để có nhiều lợi ích cho sức khỏe, thăng hoa trong tình yêu, gắn kết thêm tình bạn, cuộc đời thêm nở hoa.

Vang được ông Noah và con trai phát hiện ra

Chúa thấy nhân loại ăn chơi sa đọa, tội lỗi nên cho một trận lụt lớn nhằm thay thế hết loài người. Duy chỉ có ông Noah trở về cuộc sống thường nhật. Và phát hiện ra những cây nho với quả nho chín thơm nên thường hái về ăn. Trong một lần ông đi xa về thấy nước nho đã thay đổi tính chất thơm ngon và say đắm hơn. Từ đó ông thường ép nước nho, đợi lên men và uống dần.

Genesis 9:20 – Holy Bible

Mọi vật đều được dựng bởi Đức Chúa Trời

Nho có đặc điểm là lúc sắp chín thì tự nó một lớp men thiên nhiên (natural yeast) bao phủ ở ngoài vỏ. Một lớp trắng nhỏ li ti như hạt bụi mà ta thấy trên vỏ nho chính là lớp men thiên nhiên. Khi ta ép hết để một thời gian thì lượng đường (glucose) trong nước nho sẽ được chất men sẵn có trên vỏ nho biến thành alcohol. Đặc điểm này chỉ có ở trái nho còn các trái khác thì không có, nếu đem đi lấy nước rồi để ít lâu sẽ bị ủng chua chứ không thành vang được, cho nên người ta mới có câu vang là món quà thiên nhiên Thượng Đế ban tặng cho nhân loại, là một món quà rất quý báu.

Genesis 1 – Holy Bible

Chúa yêu cầu môn đệ uống vang trong bữa tiệc thánh

Đấng Christ cầm lấy chén vang, tạ ơn Đức Chúa Trời và nói: “Hỡi các ngươi, hãy uống nó; vì đây là máu giao ước của Ta, đổ ra cho nhiều người để được tha tội.”

I Corinthians 11:26 Holy Bible (NLT version)

Chúa ban rượu cho con người uống

“Ngài làm cho cỏ đâm lên cho súc-vật, Cây-cối để dùng cho loài người, Và khiến vật-thực sanh ra từ nơi đất. Vang nho, là vật khiến hứng chí loài người, Và dầu để dùng làm mặt-mày sáng-rỡ, Cùng bánh để thêm sức cho lòng loài người.”

Psalms 104:14-15 – Holy Bible

Phải nộp sản vật cho Đức Chúa Trời gồm cả vang

“Mỗi năm ngươi chớ quên đóng thuế một phần mười về huê-lợi của giống mình gieo, mà đồng ruộng mình sanh-sản. Tại trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, trong nơi Ngài sẽ chọn đặng để danh Ngài ở, ngươi phải ăn vật thuế một phần mười về ngũ-cốc, vang, dầu, và con đầu lòng của bầy bò hay chiên của ngươi, hầu cho ngươi tập hằng kính-sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã ban phước cho, nếu đường đi lấy làm xa quá cho ngươi, đến đỗi không thế đem nộp của thuế một phần mười ấy được, — vì chỗ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi chọn để đặt danh Ngài, cách xa ngươi, — thì bấy giờ, ngươi hãy đổi thuế một phần mười đó ra bạc, cầm bạc nầy trong tay, đi đến nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chọn, rồi đưa bạc ấy đổi lấy mọi thức chi mình ước-ao, hoặc bò hay chiên, hoặc vang hay là đồ uống say, tức là mọi món chi mình muốn. Ngươi phải ăn nó tại đó, trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và vui-vẻ với gia-quyến mình.”

Deuteronomy 14:22-27 – Holy Bible

Uống vang tốt cho sức khỏe

“Đừng chỉ uống nước luôn; nhưng phải uống một ít vang, vì cớ tì-vị con, và con hay khó-ở.”

I Timothy 5:23 – Holy Bible

Vang dồi dào là dấu chỉ phước lành

“Hãy lấy tài-vật và huê-lợi đầu mùa của con, Mà tôn vinh Đức Giê-hô-va; Vậy, các vựa-lẫm con sẽ đầy dư-dật, Và những thùng của con sẽ tràn vang mới.”

Proverbs 3:9-10 – Holy Bible

Thiếu vang là một lời nguyền từ Chúa

“Nhưng nếu ngươi không nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không cẩn-thận làm theo các điều-răn và luật-pháp của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì nầy là mọi sự rủa-sả sẽ giáng xuống trên mình ngươi và theo kịp ngươi: Ngươi sẽ bị rủa-sả ở trong thành và ngoài đồng ruộng, cái giỏ và thùng nhồi bột của ngươi cũng bị rủa-sả, hoa-quả của thân-thể ngươi, bông-trái của đất ruộng ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và chiên cái ngươi, đều sẽ bị rủa-sả!

Ngươi trồng nho, song không được uống vang và không gặt-hái chi hết, vì sâu-bọ sẽ ăn phá đi.”

Deuteronomy 28 – Holy Bible

Chúa Jesus ban vang trong tiệc cưới

Trong đám cưới Cana, những người dẫn tiệc hết vang và khiến gia đình chàng rể xấu hổ. Chúa Jesus hướng dẫn các đầy tớ đổ đầy nước vào 6 bình. Mỗi chiếc có khả năng chứa 20-30 gallon. Phép lạ của Chúa Jesus tạo ra 120-180 gallon vang thượng hạng (tương đương khoảng gần 900 chai 750ml) và khách trong tiệc có thể uống tùy theo khả năng của mình, họ còn khen gia chủ vì sao “để dành vang ngon vào lúc cuối tiệc”. Nếu tính theo giá thị trường 1 chai vang thượng hạng hôm nay khoảng $100 thì giá trị vang đã tạo ra lúc ấy cũng gần $90,000. Đức Chúa Trời đã ban phát vang dồi dào cho khách dự tiệc cưới ở Cana.

John 2 – Holy Bible

Vang biểu tượng của sự ban phước từ Đấng Messiah

“Đức Giê-hô-va vạn-quân sẽ ban cho mọi dân-tộc, tại trên núi nầy, một tiệc yến đồ béo, một diên vang ngon, đồ béo có tủy, vang ngon lọc sạch.”

Isaiah 25:6 – Holy Bible

Vang được chấp thuận cho những người tin

“Hãy đi ăn bánh cách vui-mừng, và uống vang cách hớn hở; vì Đức Chúa Trời đã nhận các công-việc ngươi.”

Ecclesiastes 9:7 – Holy Bible

Thầy tế lễ của Đức Chúa Trời chí cao phục vụ bánh và vang

“Mên-chi-xê-đéc, vua Sa-lem, sai đem bánh và vang ra. Vả, vua nầy là thầy tế-lễ của Đức Chúa Trời Chí-Cao, chúc phước cho Áp-ram và nói rằng: Nguyện Đức Chúa Trời Chí-Cao, là Đấng dựng nên trời và đất, ban phước cho Áp-ram! Đáng ngợi-khen thay Đức Chúa Trời Chí-Cao đã phó kẻ thù-nghịch vào tay ngươi! Đoạn, Áp-ram lấy một phần mười về cả của giặc mà dâng cho vua đó.”

Genesis 14:18-20 – Holy Bible

Chúa hứa bảo vệ sản phẩm từ nho

“Đức Giê-hô-va đã chỉ tay hữu mình và cánh tay quyền-năng mình mà thề rằng: Ta chắc sẽ chẳng ban lúa mì ngươi cho kẻ thù ngươi ăn nữa, những người dân ngoại sẽ chẳng còn uống vang nho mới ngươi mà ngươi đã khó-nhọc làm ra. Song những kẻ có gặt sẽ ăn hoa-lợi mình, và khen-ngợi Đức Giê-hô-va; những kẻ có hái nho sẽ uống vang mình trong hành-lang của nơi thánh ta.”

Isaiah 62:8-9 – Holy Bible

Chúa uống vang

“Con người đến, hay ăn hay uống, thì họ nói rằng: Kìa, là người ham ăn mê uống, bạn bè với người thâu thuế cùng kẻ xấu nết. Song le, sự khôn-ngoan được xưng là phải, bởi những việc làm của sự ấy.”

Mathew 11:19, Luke 7:34 – Holy Bible

error: