Vang ngọt tráng miệng (Dessert Wine)

Cũng là một loại vang thường nhưng được xếp thành một dòng vang với goût riêng, đó là vang ngọt đậm. Loại vang này thường được uống riêng trong lúc tráng miệng với các món ngọt nên cũng được gọi là vang tráng miệng (dessert wine/ vin de dessert).

Đặc trưng chung của vang tráng miệng là mang màu vàng sậm, có vị ngọt đậm, thơm mùi mật ong, trái cây khô. Hầu hết các loại vang tráng miệng là từ giống nho trắng. Dòng vang tráng miệng cũng chia thành nhiều loại khác nhau như sau:

  • Vang thu hoạch muộn (trái nho được hái muộn hơn so với vang thông thường) như vang Alsace Vendanges Tardives, vang Juracos (Pháp), Vin de Constantia (Nam Phi)
Nho thu hoạch muộn để tăng độ ngọt
  • Vang noble rots (vang từ các chùm nho bị nấm botrytis) như vang Alsace Sélection des Grain Nobles, Sauternes, Barsac (Pháp), Tokaji (Hungary).
Nho nhiễm nấm botritys
  • Vang rơm (vang từ nho được xếp trên rơm cho mất nước trước khi ép) như Passito, Vin Santo, Recioto di Soave (Italia), Vin de Paille (Pháp), Vinsanto, Samos (Hy Lạp), Strohwein (Đức, Áo).
Nho thu hoạch còn tươi để trên rơm cho khô
  • Vang băng (vang ép từ các trái nho bị đóng băng do thời tiết rất lạnh) như Eiswein (Đức), Vin de Glace (Luxembourg), Icewine (Canada).
Nho thu hoạch khi tuyết phủ
error: